Hirdesd az Igét!
...állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben...

Köszöntjük honlapunkon!

A Langham Partnership azért jött létre, hogy az egyetemes egyház felkészült legyen a misszióra és növekedjen a Krisztusban való érettségben az Isten Igéje által. Ezért biztosít képzéseket és felkészítő anyagokat, erőforrásokat világszerte. Küldetésünk, hogy olyan lelkészek és vezetők szolgáljanak, akik hite Isten Igéjén nyugszik, eszerint tanítanak és élnek.


A Langham Partnership Isten Igéjének szolgálatát a következő módokon törekszik megerősíteni:
  • A biblikus prédikálásra felkészítő nemzeti mozgalmak születését támogatja, igehirdető műhelyek és -klubok által (Langham Preaching)
  • Munkálkodik a magasszintű evangéliumi irodalom létrehozásán és segíti ennek terjesztését (Langham Literature)
  • A lelkészek és vezetők teológiai képzését erősíti meg képzett evangéliumi tanárok által (Langham Scholars)

„Senki sem prédikálhat másoknak, hacsak nem mondta el igehirdetését előbb a saját szívének.” – John Stott


2021-ban újra Langham igehirdető-műhely! – A COVID-19 miatt ONLINE!

Hisszük, hogy Isten Igéje élő és ható, és a Szentlélek az Ige által végzi láthatatlan, de biztos munkáját. De hogyan hirdessük, hogyan értelmezzük Isten Igéjét? Hogyan prédikáljunk különböző bibliai alapigékről, melyek különféle műfajt képviselnek? Ha kisebb vagy nagyobb csoport előtt szoktál igét hirdetni, és szeretnél jobb igehirdetővé válni, akkor szeretettel vár... folytatás!